×
Profilbild på Admin

Författare: Admin

Konsumentprisindex 2019 i EU-länderna

Konsumtionsvaror och tjänster 2019. Eurostat, Date: June 2020   Jämförande prisnivåer för konsumtionsvaror och tjänster inom Europeiska unionen (EU). I denna artikel presenteras den senaste analysen av prisnivåerna för konsumtionsvaror och tjänster inom Europeiska unionen (EU), Storbritannien och Norge, med fokus på prisnivåindex, som ger en jämförelse av ländernas prisnivåer i förhållande till genomsnittet i…

Läs mer

Konsumentprisindex 2018 i EU länderna

Konsumtionsvaror och tjänster 2018. Eurostat, Date: June 2019 Jämförande prisnivåer för konsumtionsvaror och tjänster inom Europeiska unionen (EU). I denna artikel presenteras den senaste analysen av prisnivåerna för konsumtionsvaror och tjänster inom Europeiska unionen (EU) och Norge, med fokus på prisnivåindex, som ger en jämförelse av ländernas prisnivåer i förhållande till genomsnittet i EU. Resultaten…

Läs mer

Viktigaste faktorerna när vi väljer bostad

Goda kommunikationer är enskilt viktigaste kringliggande faktor vid valet av ny bostad, visar en ny undersökning som SBAB låtit göra. Särskilt i storstadsområden väger närheten till bra kommunikationsvägar tungt. SBAB har låtit undersökningsföretaget Snabba svar pejla vilka faktorer, utöver själva bostadens kvalitéer, vilka bedöms som mest betydelsefulla när en bostadsköpare står inför valet att shoppa…

Läs mer

Hur många dagar får man vistas i Sverige efter en flytt utomlands?

Av Magnus Westman, 29 januari 2019   I en dom som vi tidigare skrivit om från Högsta förvaltningsdomstolen under 2018 har det klargjorts att en sammanhängande vistelse om fem månader per år i Sverige innebär stadigvarande vistelse och därmed full beskattning i Sverige. Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked nu bedömt att en vistelse om fyra…

Läs mer

Semesterbostad – så beräknar du förmånsvärdet

Senast uppdaterad: 2018-01-08   Har ditt företag en semesterbostad som anställda har möjlighet att utnyttja? I den här artikeln kan du läsa mer om hur man beräknar förmånsvärdet på semesterbostaden. När en anställd får disponera en semesterbostad till följd av sin anställning uppstår en förmån som den anställde ska beskattas för. Om den anställde betalar marknadsmässig…

Läs mer

Bra att Portugal beskattar pensioner!

Om man analyserar den för närvarande diskuterade skatten om 5-10 % på pension från privat sektor som Portugal kan komma att introducera, så kan man finna att detta är positivt och ett smart beslut av Portugal. Detta styrker jag med nedanstående resonemang: Under flera år har det inom EU pågått diskussioner om att förhindra skattekonkurrens…

Läs mer

Rot- och rutarbete utanför Sverige

Du som är verksam och registrerad näringsidkare i ett annat EU/EES-land än Sverige kan erbjuda dina svenska kunder rot- eller rutavdrag för arbeten som du utför i deras utländska bostad. Om arbetet ska utföras i Sverige måste du ha en svensk F-skatt. Reglerna för rot- och rutavdraget är samma som om arbetet utförts i Sverige.…

Läs mer

Beskattning i Portugal av Non-Habitual Residents

FÖRMÅNLIG BESKATTNING I PORTUGAL Portugal har infört förmånliga skatteregler för personer som beslutar att bosätta sig i Portugal och som uppfyller villkoren för registrering som ”non-habitual resident”. I sådana fall kan, under maximalt 10 år, bland annat inkomster från vissa privata pensionsförsäkringar bli helt skattebefriade både i Sverige och i Portugal.   SYFTET MED SKATTEREGLERNA…

Läs mer

Pensionsspara före utflyttningen

Eftersom pensionering utomlands i normalfallet medför stora skattefördelar bör du i god tid före utflyttning planera för att på olika sätt öka din pension. Detta eftersom de olika pensionsavdragen i Sverige sker till en skattesats som är högre än vad utfallande belopp kommer att beskattas till i ditt nya land. Anställd med kollektivavtal Om du…

Läs mer