×
Profilbild på Admin

Författare: Admin

Kan man löneväxla mot vad som helst?

Svaret är i stort sett ja men det är ingen idé om det är mot en skattepliktig förmån och det är inte tillåtet om det gäller så kallade personalvårdsförmåner. Mest fördelaktigt kanske det är mot extra pension och om man har hög lön.   Löneväxling innebär att man byter en del av sin lön mot en…

Läs mer

Vad är avdragsgillt när man säljer sin bostad i Portugal?

När man säljer sin bostad i Portugal kan man göra ett par olika avdrag för att eventuellt minska sin reavinstskatt. Dessa avdrag är bland annat: Kostnader för inköp och försäljning av bostaden, till exempel IMT-skatt, stämpelskatt, registreringsavgifter, notarieavgifter, mäklaravgifter, juridiska avgifter, besiktningar och mer. Eventuella renoveringar som gjorts på bostaden under de senaste 12 åren.…

Läs mer

Semesterbostad – så beräknar du förmånsvärdet

Har ditt företag en semesterbostad som anställda har möjlighet att utnyttja? I den här artikeln kan du läsa mer om hur man beräknar förmånsvärdet på semesterbostaden. När en anställd får disponera en semesterbostad till följd av sin anställning uppstår en förmån som den anställde ska beskattas för. Om den anställde betalar marknadsmässig hyra blir det inte…

Läs mer

Framtidsfullmakt – påverka din framtid!

Som ett komplement till vanliga fullmakter, god man och förvaltare kommer framtidsfullmakt att träda in i lagstiftningen från 1 juli 2017. Det innebär att du själv kan välja vem som ska ha fullmakt att sköta dina personliga och ekonomiska ärenden när du inte längre kan göra det själv på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande.…

Läs mer

Så får du ut mer i pension

Du kan få ut upp till 15 procent mer i tjänstepension när du fyllt 65 år. Men priset för det är att du ställs inför ett dilemma. Se här vilket. Har du valt återbetalningsskydd för din tjänstepension tillfaller pengarna din familj om du går bort. Men väljer du bort skyddet får du ut mer pengar…

Läs mer

Konsumentprisindex 2019 i EU-länderna

Konsumtionsvaror och tjänster 2019. Eurostat, Date: June 2020   Jämförande prisnivåer för konsumtionsvaror och tjänster inom Europeiska unionen (EU). I denna artikel presenteras den senaste analysen av prisnivåerna för konsumtionsvaror och tjänster inom Europeiska unionen (EU), Storbritannien och Norge, med fokus på prisnivåindex, som ger en jämförelse av ländernas prisnivåer i förhållande till genomsnittet i…

Läs mer

Konsumentprisindex 2018 i EU länderna

Konsumtionsvaror och tjänster 2018. Eurostat, Date: June 2019 Jämförande prisnivåer för konsumtionsvaror och tjänster inom Europeiska unionen (EU). I denna artikel presenteras den senaste analysen av prisnivåerna för konsumtionsvaror och tjänster inom Europeiska unionen (EU) och Norge, med fokus på prisnivåindex, som ger en jämförelse av ländernas prisnivåer i förhållande till genomsnittet i EU. Resultaten…

Läs mer

Viktigaste faktorerna när vi väljer bostad

Goda kommunikationer är enskilt viktigaste kringliggande faktor vid valet av ny bostad, visar en ny undersökning som SBAB låtit göra. Särskilt i storstadsområden väger närheten till bra kommunikationsvägar tungt. SBAB har låtit undersökningsföretaget Snabba svar pejla vilka faktorer, utöver själva bostadens kvalitéer, vilka bedöms som mest betydelsefulla när en bostadsköpare står inför valet att shoppa…

Läs mer

Hur många dagar får man vistas i Sverige efter en flytt utomlands?

Av Magnus Westman, 29 januari 2019   I en dom som vi tidigare skrivit om från Högsta förvaltningsdomstolen under 2018 har det klargjorts att en sammanhängande vistelse om fem månader per år i Sverige innebär stadigvarande vistelse och därmed full beskattning i Sverige. Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked nu bedömt att en vistelse om fyra…

Läs mer